2020-04-06

Porządek Nabożeństw w VI Tygodniu Wielkiego Postu

Poniedziałek (cerkiew św. Nektariusza):

 • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czasy: 1,3,6
 • 17:00 – Wsienocznoje bdienije (cerkiew św. Nektariusza)

Wtorek: Zwiastowanie Najświętszej Dziewicy Marii
 • 8:00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Nektariusza)
 • 17:00 - Powieczerie 

Środa, Piątek (cerkiew św. Nektariusza):
 • 5.00 - Połunoszcznica, Utrenia, Czasy: 1,3,6
 • 16.30 - 9 czas, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Czwartek:
 • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czasy: 1,3,6
 • 16:30 - 9 czas, Izobrazitielnyje, Wieczernia, Powieczerie

Sobota Łazarza. Wskrzeszenia Łazarza:
 • 6.00 – Utrenia, Czas 1, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Nektariusza)
 • 17.00 – Wsienocznoje bdienije (cerkiew św. Nektariusza)

Niedziela Palmowa. Wejście Pana do Jerozolimy:
 • 9.00 – Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma  (cerkiew św. Dymitra)
 • 17.00 - Utrenia, Czas 1 (cerkiew św. Nektariusza)
serwisy internetowe strony internetowe