2020-04-04

Ogłoszenie!!!
Drodzy Bracia i Siostry!


    W związku z licznymi telefonami dotyczącymi możliwości uczestnictwa w nabożeństwach w naszym monasterze przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia: "w trakcie sprawowania kultu religijnego (...) może brać udział nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny”

    Powyższe rozporządzenie zostało wprowadzone w życie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich obywateli, co się tyczy również wiernych naszej Cerkwi i nie należy doszukiwać się w nim próby jakiegokolwiek ograniczenia konstytucyjnej wolności sumienia i wyznania.

    Apelujemy o przestrzeganie wytycznych rządu dotyczących zgromadzeń religijnych. Kierujmy się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i pamiętajmy, że nasza obecność w cerkwi w tym trudnym czasie może stanowić ryzyko zakażenia innych osób lub też w konsekwencji może doprowadzić do poddaniem kwarantannie całego kleru danej cerkwi czy też monasteru.

    Starajmy się uczynić wszystko by nabożeństwa dalej mogły się odbywać bez względu na to czy będziemy mogli w nich uczestniczyć, pamiętając że zanoszona jest w nich modlitwa o pomoc całemu światu.

    Niech Bóg da nam siły przetrwać ten trudny czas w pokorze i modlitwie!

serwisy internetowe strony internetowe