a a a

Porządek nabożeństw

 

 

Poniedziałek - piątek: (cerkiew św. Nektariusza)

  • 6.00 – Utrenia, 1 czas
  • około 7.00 – Boska Liturgia
  • 17.00 – 9 czas, Wieczernia, Małe Powieczerije (z czytaniem Akatystu Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy).


Sobota:

  • 6.00 – Utrenia, 1 czas
  • około 7.00 – Boska Liturgia
  • 17.00 – Wsienoszcznoje bdienije


Niedziela:

  • 9.00 – Boska Liturgia (cerkiew św. Dymitra)
  • 17.00 – 9 czas, Wieczernia, Małe Powieczerije z czytaniem akatystu ku czci św. Nektariusza Egińskiego (cerkiew św. Nektariusza)

 

W pierwszą niedzielę każdego miesiąca po Liturgii jest czytany akatyst ku czci św. wielkomęczennika Dymitra Sołuńskiego.

Wielkie Święta Boska Liturgia godz. 9.00

Szczegółowe informacje dotyczące nabożeństw tel. 85 681 87 21; 508 068 657; saki.monaster@gmail.com

 

serwisy internetowe strony internetowe