2020-03-31

Porządek Nabożeństw w V Tygodniu Wielkiego Postu
Poniedziałek:

 • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czasy: 1,3,6
 • 16.30 – 9 Czas, Izobrazitielnyje, Wieczernia, Powieczerie


Wtorek:

 • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1,3,6
 • 16.30 – 9 czas, Izobrazitielnyje, Wieczernia, Powieczerie


Środa:

 • 06:30 – 9 Czas, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
 • 17.00 – Utrenia czwartku z czytaniem Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety


Czwartek:

 • 9.00 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów (cerkiew św. Dymitra)
 • 16.30 – Utrenia, Czas 1


Piątek:

 • 6.30 – 9 Czas, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
 • 17.00 – Utrenia z czytaniem Akatystu Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy


Sobota:

 • 8.00 – Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma
 • 17.00 – Wsienocznoje bdienije


Niedziela św. Marii Egipcjanki:

 • 9.00 – Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
 • 17.00 – Czas 9, Wieczernia, Powieczerie (z czytaniem Akatystu św. Nektariusza z Eginy)
serwisy internetowe strony internetowe