2012-10-03

Goście z Brazylii

 

 

    Dnia 24 września naszą wspólnotę odwiedziła delegacja dwóch brazylijskich diecezji wchodzących w skład jurysdykcji PAKP. Delegacji przewodniczyli Arcybiskup Rio de Janeiro i Olinda Recife Chryzostom oraz Biskup Recife Ambroży. Delegacja przybyła do Polski aby wziąć udział w uroczystościach związanych z XX rocznicą przeniesienia relikwii św. męcz. Gabriela z Grodna do Białegostoku.

    W czasie wizyty goście z Brazylii zapoznali się z historią monasteru, naszym życiem codziennym oraz planami na przyszłość. Ponadto odwiedzili nasze dwie cerkwie, w których pokłonili się Ikonom naszych Świętych Patronów. Kończąc wizytę członkowie delegacji jak i bracia monasteru wyrazili modlitewną nadzieję, że wzajemne kontakty będą się rozwijać.

 

Galeria zdjęć

serwisy internetowe strony internetowe