2022-02-11

Sobór Trzech Wielkich Hierarchów: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma
Piątek - 11.02:
17.00 - Wsienoszcznoje bdienije - cerkiew św. Nektariusza

Sobota - 12.02:
08.00 - Boska Liturgia - cerkiew św. Nektariusza

serwisy internetowe strony internetowe