2020-03-08

Porządek nabożeństw w II tygodniu Wielkiego Postu
Poniedziałek, Wrotek, Czwartek:

  • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas: 1,3,6
  • 16.30 – 9 czas, Izobrazitielnyje, Wieczernia, Powieczerije (z czytaniem Akatystu Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy)


Środa, Piątek:

  • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1,3,6
  • 16.30 – 9 czas, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów


Sobota (wspomnienie zmarłych):

  • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma
  • 17.00 – Wsienoszcznoje bdienije


Niedziela Św. Grzegorza Palamasa:

  • 9.00 – Boska  Liturgia św. Bazylego Wielkiego (cerkiew św. Dymitra)
  • 17.00 – Czas 9, Wieczernia, Powieczerie (z czytaniem Akatystu św. Nektariusza z Eginy)

 

Wszystkie nabożeństwa, poza niedzilną liturgią, odbędą się w cerkwi św. Nektariusza.

serwisy internetowe strony internetowe