2013-11-27

Święto św. Nektariusza z Eginy

 

 

    Dzień 22 listopada jest dla naszego monasteru jednym z najważniejszych momentów w roku. Tego dnia przypada dzień pamięci patrona naszej monasterskiej kaplicy św. Nektariusza Egińskiego. Podobnie jak w latach poprzednich świąteczne uroczystości rozpoczęły się 21 listopada nabożeństwem całonocnego czuwania, które celebrowali ojcowie monasteru oraz ks. Eliasz Suproniuk i ks. Mikołaj Dejneko.  W czasie nabożeństwa zebrani wysłuchali nie tylko, czytanych jak i śpiewanych, tradycyjnych psalmów, stichir i  troparionów przygotowanych na dzień pamięci egińskiego cudotwórcy ale również słowa samego św. Nektariusza. Oto część odczytanego tekstu:


Bracia moi! Wielce miłosierny Bóg pragnie szczęścia nas wszystkich zarówno w tym życiu, jak i w przyszłym. Dlatego też powołał swoją świętą Cerkiew, żeby oczyszczała ona nas od grzechów, uświęcała, jednoczyła z Bogiem i darowała nam niebiańskie błogosławieństwa.

Cerkiew czeka na nas z otwartymi ramionami. Mając obciążone sumienie szybko biegnijmy do niej. Biegnijmy, bo Cerkiew jest gotowa unieść nasz ciężki bagaż, żeby darować nam zapał w dążeniu do Boga, żeby napełnić nasze serce szczęściem i błogosławieństwem…

Całonocne czuwanie zakończył słowem ihumen monasteru:

W stichirach święta św. Nektariusz jest porównywany do sadzawka siloe. Myślę, że wszystkim nam tu zebranym to porównanie jest zarozumiałe i czytelne. Otóż pomimo różnych opinii, my wierzymy, że św. Nektariusz wybrał to miejsce, tą kaplicę. Wierzymy, że św. Nektariusz pragnie stać się źródłem uzdrowienia i dla naszych wiernych…


    W sam dzień święta, 22 listopada, została odsłużona świąteczna liturgia, którą celebrowali: ihumen monasteru o. Tymoteusz (Sawczuk), ks. Mikołaj Dejneko, ks. Michał Androsiuk, ks. Paweł Sterlingow oraz ks. Paweł Kuczyński. Następnie odsłużono akatyst ku czci św. Nektariusza, po którym został dokonany czyn małego poświęcenia wody. Świąteczne nabożeństwa zakończyli słowem ks. Mikołaj Dejneko oraz ihumen mnasteru. Następnie, w imieniu św. Nektariusza, ihumen zaprosił wszystkich zebranych na agapę.

 

Galeria zdjęć

 

serwisy internetowe strony internetowe