2013-04-22

Postryg o. Maksyma


 


 

 

    17 kwietnia z błogosławieństwa Jego Eminencji, Metropolity Sawy, w naszym monasterze miały miejsce postrzyżyny w schimę hieromnicha Michała (Kondratiuka). Nowo postrzyżony otrzymał imię Maksym, w cześć pamięci św. Maksyma Wyznawcy.
   
    Ojciec Maksym urodził się 26 września 1979 w Białymstoku.  Po zakończeniu edukacji na szczeblu podstawowym i średnim w 1999 roku wstąpił do Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej.  Tutaj, 28 stycznia 2000 roku, otrzymał święcenia diakońskie, a 24 czerwca tego rok kapłańskie. Obu święceń o. Maksymowi udzielił Jego Eminencja, Metropolita Sawa. Od 2003 roku o. Maksym niesie swój trud życia monastycznego w naszej wspólnocie.  W 2008 roku o. Maksym zakończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie obronną pracy: Charakterystyka apokryficznych apokalips żydowskich na przykładzie trzech wybranych utworów. Obecnie ojciec kontynuuje studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

 

GALERIA ZDJĘĆ

serwisy internetowe strony internetowe