2012-11-13

Święto św. Dymitra Sołuńskiego

 

 

    8 listopada br. nasza wspólnota uroczyście wspominała pamięć patrona monasteru św. Dymitra Sołuńskiego. W świątecznych uroczystościach wzięło udział wielu przybyłych wiernych i pielgrzymów oraz duchowieństwo z okolicznych parafii jak i diecezji białostocko-gdańskiej, lubelsko-chełmskiej oraz przemysko-nowosądeckiej.

    Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie któremu przewodniczył ks. Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. Następnie o północy rozpoczęła się pierwsza świąteczna Liturgia. Przewodniczył jej ks. Paweł Sterlingow, który również wygłosił kazanie. O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego poświęcenia wody. Następnie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 rozpoczęła się główna świąteczna Liturgia której przewodniczył Jego Eminencja Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. Kończąc kazanie Metropolita Sawa zaznaczył:

„Być może miejsce to nie jest bogate materialnie, jednak niewątpliwie jest ono bogate duchowo. Dlatego też powinniśmy zawsze wychodzić stąd uzdrowieni. Powinniśmy opuszczać to miejsce jako pełnowartościowi ludzie. Stojąc dzisiaj przed tą cudowną ikoną męczennika prośmy go: przyjdź do nas męczenniku chrystusowy i pomóż nam w naszych duchowych zmaganiach. Amen.”

Nabożeństwo zakończyła uroczysta procesja.

    Świąteczne uroczystości zakończył słowem przełożony monasteru o. ihumen Tymoteusz (Sawczuk). Ojciec ihumen podziękował za przybycie na święto Metropolicie Sawie, duchowieństwu, przybyłym wiernym i pielgrzymom oraz wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu święta. Jednocześnie zaprosił wszystkich na święto św. Nektariusza Egińskiego, drugiego, szczególnie czczonego świętego w naszym monasterze (dzień pamięci 22 listopada).

GALERIA ZDJĘĆ
 

serwisy internetowe strony internetowe