2011-11-19

Święto św. Dymitra Sołuńskiego

 

     8 listopada br. nasza wspólnota uroczyście wspominała pamięć patrona monasteru św. Dymitra Sołuńskiego. W świątecznych uroczystościach wzięło udział wielu przybyłych wiernych i pielgrzymów oraz duchowieństwo z okolicznych parafii oraz diecezji białostocko-gdańskiej.

    Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Jerzy. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. Następnie o północy rozpoczęła się pierwsza świąteczna Liturgia. Przewodniczył jej ks. Paweł Sterlingow, który również wygłosił kazanie. O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego poświęcenia wody. Następnie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 rozpoczęła się główna świąteczna Liturgia której również przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Jerzy. W kazaniu Biskup Jerzy przedstawił życie św. Dymitra wskazując na jego niesamowitą odwagę duchową, wytrwałość, męstwo, wiarę, ukierunkowanie całej swej energii życiowej na zjednoczenie się z Bogiem. Jednocześnie Biskup Jerzy zaznaczył, że św. Dymitr słynie z tego, że z radością, nie zwlekając udziela pomocy wszystkim, którzy z wiarą proszą o jego wstawiennictwo przed Bogiem, szczególnie tym, którzy pragną naśladować jego święty przykład:

„O tym jak wielkim cudotwórcą jest św. Dymitr i jak wielką siłę ma jego wstawiennictwo przed Bogiem świadczy fakt, że tuż przed dniem jego pamięci, tak jak przed innymi wielkimi świętami takimi jak Boże Narodzenie, łączymy się modlitewnie ze zmarłymi w czasie dimitrewskoj subboty.”


Nabożeństwo zakończyła uroczysta procesja.

    Świąteczne uroczystości zakończył słowem przełożony monasteru ks. ihumen Tymoteusz (Sawczuk). Ojciec ihumen podziękował za przybycie na święto Biskupowi Jerzemu, duchowieństwu, przybyłym wiernym i pielgrzymom oraz wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu święta. Jednocześnie zaprosił wszystkich na święto św. Nektariusza Egińskiego, drugiego, szczególnie czczonego świętego w monasterze (dzień pamięci 22 listopada).

 

GALERIA ZDJĘĆ

serwisy internetowe strony internetowe