2022-04-03

Porządek Nabożeństw w V Tygodniu Wielkiego Postu
Poniedziałek:

 • 06.00 – Utrenia, Czasy: 1,3,6,
 • 17.00 – Utrenia z czytaniem Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety


Wtorek:

 • 06.00 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
 • 17.00 – Utrenia, Czas 1


Środa:

 • 06.00 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
 • 17.00 – Wsienocznoje bdienije


Czwartek - Święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy:

 • 08.00 – Boska Liturgia
 • 17.00 – Utrenia, Czas 1


Piątek:

 • 06.00 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
 • 17.00 – Utrenia z czytaniem Akatystu Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy


Sobota:

 • 08.00 – Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma
 • 17.00 – Wsienocznoje bdienije


Niedziela św. Marii Egipcjanki
:

 • 09.00 – Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego (cerkiew św. Dymitra)
 • 17.00 – Czas 9, Wieczernia, Powieczerie z czytaniem Akatystu św. Nektariusza z Eginy


Wszystkie nabożeństwa, poza wyszczególnionymi wypadkami, odbędą się w cerkwi św. Nektariusza.

serwisy internetowe strony internetowe