2022-03-22

Porządek nabożeństw w III tygodniu Wielkiego Postu
Poniedziałek, Czwartek:

 • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas: 1,3,6
 • 16.30 – 9 czas, Izobrazitielnyje, Wieczernia, Powieczerije


Wtorek - pamięć 40 męczenników z Sebasty
:

 • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1,3,6
 • 16.30 – 9 czas, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów


Środa:

 • 5.00 - Utrenia, Czas: 1,3,6, 9, Izobrazitielnyje
 • 7.00 - Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
 • 16.30 - Powieczerije


Piątek:

 • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1,3,6
 • 16.30 – 9 czas, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów


Sobota - wspomnienie zmarłych:

 • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma
 • 17.00 – Wsienoszcznoje bdienije


Niedziela Świętego Krzyża:

 • 9.00 – Boska  Liturgia św. Bazylego Wielkiego (cerkiew św. Dymitra)
 • 17.00 – Czas 9, Wieczernia, Powieczerie (z czytaniem Akatystu św. Nektariusza z Eginy)


Wszystkie nabożeństwa, poza niedzilną liturgią, odbędą się w cerkwi św. Nektariusza.

serwisy internetowe strony internetowe