2021-12-28

Porządek Nabożeństw Bożonarodzeniowych
Czwartek - 06.01:

  • 6.00 - Wlk.Czasy (cerkiew św. Nektariusza)
  • 13.00 - Wlk. Wieczernia z Boską Liturgiją św. Bazylego Wlk. (cerkiew św. Nektariusza)
  • 22.00 - Wlk. Powieczerie, Utrenia, Boska Liturgia (cerkiew św. Dymitra)


Piątek - 07.01:

  • 13.00 - Wieczernia (cerkiew św. Dymitra)


Sobota - 08.01
:
Sobór Przenajświętszej Bogurodzicy

  • 7.30 - Utrenia, Boska Liturgia (cerkiew św. Dymitra)
  • 17.00 - Wsienoszcznoje bdienije (cerkiew św. Nektariusza)


Niedziela - 09.01:
Ap. i pierwszego mcz. Stefana

  • 9.00 – Boska Liturgia (cerkiew św. Nektariusza)
  • 17.00 - Wieczernia, Powieczerie (z czytaniem Akatystu św. Nektariusza z Eginy)
serwisy internetowe strony internetowe