2021-04-19

Porządek Nabożeństw w VI Tygodniu Wielkiego Postu
Poniedziałek, Wrotek, Czwartek:

  • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas: 1,3,6
  • 17.00 – 9 czas, Izobrazitielnyje, Wieczernia, Powieczerije


Środa, Piątek:

  • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1,3,6
  • 17.00 – 9 czas, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów


Sobota Łazarza. Wskrzeszenia Łazarza:

  • 6.00 – Utrenia, Czas 1, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma
  • 17.00 – Wsienocznoje bdienije


Niedziela Palmowa. Wejście Pana do Jerozolimy:

  • 9.00 – Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Dymitra)
  • 17.00 - Utrenia, Czas 1

Wszystkie nabożeństwa, poza niedzilną liturgią, odbędą się w cerkwi św. Nektariusza.

serwisy internetowe strony internetowe