2021-04-12

Porządek Nabożeństw w V Tygodniu Wielkiego Postu
Poniedziałek:

 • 05.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czasy: 1,3,6
 • 17.00 – 9 Czas, Izobrazitielnyje, Wieczernia, Powieczerie


Wtorek:

 • 05.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1,3,6
 • 17.00 – 9 czas, Izobrazitielnyje, Wieczernia, Powieczerie


Środa:

 • 06:30 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
 • 17.00 – Utrenia czwartku z czytaniem Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety


Czwartek:

 • 07.30 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów (cerkiew św. Dymitra)
 • 17.00 – Utrenia, Czas 1


Piątek:

 • 06.30 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
 • 17.00 – Utrenia z czytaniem Akatystu Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy


Sobota:

 • 07.00 – Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma
 • 17.00 – Wsienocznoje bdienije


Niedziela św. Marii Egipcjanki:

 • 09.00 – Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego (cerkiew św. Dymitra)
 • 17.00 – Czas 9, Wieczernia, Powieczerie (z czytaniem Akatystu św. Nektariusza z Eginy)

Wszystkie nabożeństwa, poza wyszczególnionymi wypadkami, odbędą się w cerkwi św. Nektariusza.


serwisy internetowe strony internetowe