2020-08-27

Informacja

Informujemy, że nabożeństwo całonocnego czuwania święta Zaśnięcia

Matki Bożej odbędzie się w kaplicy pw. św. Nektariusza (budynek

monasteru) o godzinie 17:00.

serwisy internetowe strony internetowe