2019-04-18

Porządek Nabożeństw w VI Tygodniu Wielkiego Postu
Poniedziałek (cerkiew św. Nektariusza):

 • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czasy: 1,3,6
 • 17:00 – Wsienocznoje bdienije (cerkiew św. Nektariusza)


Wtorek:

 • 8:00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Nektariusza)
 • 17:00 - Powieczerie 


Środa, Piątek (cerkiew św. Nektariusza):

 • 5.00 - Połunoszcznica, Utrenia, Czasy: 1,3,6
 • 16.30 - 9 czas, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów


Czwartek:

 • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czasy: 1,3,6
 • 16:30 - 9 czas, Izobrazitielnyje, Wieczernia, Powieczerie


Sobota Łazarza. Wskrzeszenia Łazarza:

 • 6.00 – Utrenia, Czas 1, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Nektariusza)
 • 17.00 – Wsienocznoje bdienije (cerkiew św. Nektariusza)


Niedziela Palmowa. Wejście Pana do Jerozolimy:

 • 9.00 – Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma  (cerkiew św. Dymitra)
 • 17.00 - Utrenia, Czas 1 (cerkiew św. Nektariusza)
 
serwisy internetowe strony internetowe