2018-12-01

Święto św. Nektariusza, Metropolity Pentapolis
    Dnia 22 listopada br. po raz kolejny wspominaliśmy pamięć patrona naszej monasterskiej kaplicy św. Nektariusza Eginskiego. Podobnie jak w poprzednich latach świąteczne uroczystości rozpoczęły się 21 listopada nabożeństwem całonocnego czuwania, które celebrował ihumen Pafnucy (Jakimiuk). O północy została odsłużona pierwsza Boska Liturgia. Przewodniczył jej również ihumen Pafnucy, który następnie wygłosił kazanie. Opowiedział w nim m.in. historię pojawienia się cząsteczki relikwii św. Nektariusza w naszym monasterze.

    W sam dzień święta, 22 listopada, o godzinie 08:30 został odsłużony molebień z akatystem ku czci św. Nektariusza, połączony z małym poświęceniem wody. Następnie, o godzinie 10:00, została odsłużona Boska Liturgia. Przewodniczył jej kleszczelowski dziekan o. Mikołaj Kiełbaszewski. Kazanie wygłosił o. archim. Tymoteusz (Sawczuk). Powiedział m.in., że żywot każdego świętego, to jego testament: nie możemy jednocześnie czcić świętego i nie wypełniać jego słów. Przytoczył również werset z listu św. apostoła Jana: „większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie” (1 J 4,4). Święty Nektariusz zwyciężył głównie dlatego, że był w nim sam Chrystus. Eginski cudotwórca pragnął przypomnieć czym w swej istocie jest Prawosławie, oraz to, że może ono nam dać prawdziwe życie.

Galeria zdjęć

 

serwisy internetowe strony internetowe