2018-11-13

Święto św. Dymitra

Jak co roku, ósmego listopada, w naszym monasterze odbyły się świąteczne uroczystości związane z dniem pamięci św. Dymitra Sołuńskiego, patrona naszego bractwa. W świątecznych uroczystościach wzięło udział wielu wiernych, pielgrzymów oraz duchownych.

Świąteczne uroczystości rozpoczęło nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Warsonofiusz. W słowie, wygłoszonym po zakończeniu nabożeństwa, podkreślił jak ważne dla niego osobiście jest to miejsce. Był on pierwszym ihumenem sakowskiego bractwa. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego.

Następnie, o północy, rozpoczęła się pierwsza świąteczna Liturgia. Przewodniczył jej o. hieromnich Pafnucy (Jakimiuk). Kazanie wygłosił ks. Paweł Sterlingow. Zwrócił on uwagę na początek fragmentu Ewangelii, przewidzianego na ten dzień. Chrystus mówi w nim uczniom o nowym przykazaniu wzajemnej miłości. Człowiek, który będzie dążył do zrealizowania tego jednego przykazania, łatwiej poradzi sobie również z wypełnianiem innych przykazań. Miłość – mówił on – była tym motorem, który pomógł przenieść wszystkie próby i prześladowania, których doświadczyli męczennicy.

O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego poświęcenia wody. Następnie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 rozpoczęła się świąteczna Liturgia której przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Grzegorz w asyście Jego Ekscelencji Biskupa Warsonofiusza. Kazanie wygłosił ks. Jarosław Łojko.

Nabożeństwo zwieńczyła uroczysta procesja, podczas której wierni jeszcze raz pokłonili się cudownej ikonie św. Dymitra. Po zakończeniu procesji władyka Grzegorz wygłosił okazjonalne słowo. Wskazał w nim na zasadniczą odmienność Prawa Chrystusa. To pokora sprawia, że przezwyciężamy świat. Dzięki pokorze sam Chrystus działa poprzez nas, Jego zaś nie można w żaden sposób pokonać. Człowiek, w którym żyje Chrystus, zawsze zwycięża, nawet jeśli zostanie zabity.

Świąteczne uroczystości zakończył słowem o. ihumen Tymoteusz (Sawczuk). Ojciec ihumen podziękował za przybycie na święto obu biskupom, duchowieństwu, wiernym i pielgrzymom oraz wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu święta. Podkreślił, że dzień pamięci św. Dymitra jest dla naszego monasteru jesienną Paschą, i że całe nasze życie zdąża do tego dnia. Na zakończenie zaprosił wszystkich na święto św. Nektariusza Egińskiego, drugiego szczególnie czczonego świętego w naszym monasterze (dzień pamięci 22 listopada). Zarówno po nocnej jak i po głównej Liturgii wierni zostali zaproszeni na bracką zupę.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

serwisy internetowe strony internetowe