2018-08-23

Święto Przemienienia Pańskiego

 Jak co roku, w dniach 18-19 sierpnia, w monasterze św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach było uroczy-ście obchodzone święto Przemienienia Pańskiego.

Świąteczne uroczystości rozpoczęło nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył dziekan okręgu kleszczelowskiego ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski.

O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst do patrona naszego monasteru św. Dymitra Sołuńskiego.

Pierwsza świąteczna Liturgia rozpoczęła się o północy. Przewodniczył jej ks. Andrzej Nielipiński, który wygłosił również kazanie. W słowie skierowanym do zebranych ojciec Andrzej zwrócił uwagę na słowa św. ap. Piotra: „dobrze nam tu jest” (Mk 9,5). Apostołowie w obliczu przemienienia Chrystusa poczuli, że dotarli do pewnego kresu, kresu ludzkich pragnień i indywidualnych dążeń, i że znaleźli się już w rzeczywistości ostatecznej, w zrealizowanym Królestwie Niebieskim. Stąd pragnienie postawienia trzech namiotów, czyli po-zostania z Chrystusem na górze Tabor już na zawsze.

W czasie nocnej Liturgii niemal wszyscy, licznie przybyli wierni, przystąpili do św. Eucharystii. Po na-bożeństwie tradycyjnie nastąpiła wspólna agapa, podczas której bracia częstowali pielgrzymów zupą oraz poświęconym pod koniec Liturgii koliwem.

Świąteczny poranek rozpoczęło o godzinie 8.00 małe poświęcenie wody, następnie o godzinie 9.00 ponownie odsłużono akatyst do św. Dymitra.

Na św. Liturgię, która rozpoczęła się tradycyjnie o godzinie 10.00 przybyli liczni duchowni i rzesze wiernych. Kazanie po odczytaniu fragmentu Ewangelii wygłosił ks. prot. Jerzy Plis. Zwrócił on uwagę na fakt, że głównym celem Chrystusa, gdy wstępował na górę, nie było Przemienienie, tylko modlitwa. Jedynie na płaszczyźnie modlitwy możemy wejść w autentyczną komunię z Bogiem i dostąpić łaski przemienienia całej naszej istoty. Objawiając uczniom swoją Boskość przed Zmartwychwstaniem, Chrystus pragnął umocnić ich przed wydarzeniem, które dokonało się na Golgocie.

Również w czasie tej Boskiej Liturgii bardzo wielu wiernych przystąpiło do św. Eucharystii. Nabożeń-stwo zakończyła uroczysta procesja wokół cerkwi, w trakcie której poświęcone zostały przyniesione przez wiernych owoce. Po niej słowo zabrał ks. dziekan Mikołaj Kiełbaszewski. Podkreślił on rolę jaką odgrywały i odgrywają dla Cerkwi monastery. To z nich zawsze wypływało gorące pragnienie życia w duchu Ewangelii. Kończąc uroczystości Przemienienia Pańskiego archimandryta Tymoteusz podziękował wszystkim przybyłym duchownym i wiernym, a także zwyczajem monasterskim zaprosił wszystkich na wspólny posiłek.

 

Galeria zdjęć

serwisy internetowe strony internetowe