2018-03-03

Porządek nabożeństw w III tygodniu Wielkiego Postu
Poniedziałek, Wrotek, Czwartek:

  • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas: 1,3,6
  • 16.30 – 9 czas, Izobrazitielnyje, Wieczernia, Powieczerie (z czytaniem Akatystu Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy)


Środa, Piątek (Pierwsze i drugie odnalezienie Głowy św. Jana Chrzciciela):

  • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1,3,6
  • 16.30 – 9 czas, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów


Sobota (Wspomnienie zmarłych):

  • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma
  • 17.00 – Wsienoszcznoje bdienije


Niedziela Świętego Krzyża:

  • 9.00 – Boska  Liturgia św. Bazylego Wielkiego
  • 17.00 – Czas 9, Wieczernia, Powieczerie (z czytaniem Akatystu św. Nektariusza z Eginy)


Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Nektariusza.

serwisy internetowe strony internetowe