2018-01-14

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW ŚWIĘTA CHRZTU PAŃSKIEGO
Czwartek – 18.01 (cerkiew św. Nektariusza):

  • 06.00 – Wlk.Czasy
  • 12.00 - Wlk. Wieczernia z Boską Liturgiją św. Bazylego Wlk., Wlk. Pośw. Wody
  • 17.00 - Wlk. Powieczerie, Utrenia


Piątek – 19.01:

  • 09.00 – Boska Liturgia, Wlk Poświęcenie Wody (cerkiew św. Dymitra)
  • 17.00 – Wieczernia (cerkiew św. Nekariusza)


Sobota - 20.01 (cerkiew św. Nektariusza):

  • 07.30 – Utrenia i Boska Liturgia
  • 17.00 – Wsienoszcznoje bdienije


serwisy internetowe strony internetowe