2018-01-01

Porządek Nabożeństw Bożonarodzeniowych
    Piątek - 05.01:

  • 06.00 - Wlk.Czasy (cer. św. Nektariusza)
  • 17.00 - Wieczernia, Powieczerie


    Sobota - 06.01:

  • 05.00 - połunoszcznica, utrenia, Boska Litrugia (cer. św. Nektariusza)
  • 13.00 - Wlk. Wieczernia (cer. św. Nektariusza)
  • 22.00 - Wlk. Powieczerie, Utrenia, Boska Liturgia św. Bazylego Wlk. (cer. św. Dymitra)


    Niedziela - 07.01:

  • 13.00 - Wieczernia (cer. św. Dymitra)


    Poniedziałek - 08.01
Sobór Przenajświętszej Bogurodzicy:

  • 07.30 - Utrenia, Boska Liturgia (cer. św. Dymitra)
  • 14.00 - Wieczernia (cer. św. Nektariusza)


    Wtorek - 09.01:
Ap. i pierwszego mcz. Stefana (cer. św. Nektariusza):

  • 7.30 – Utrenia, Boska Liturgia
  • 14.00 – Wieczernia


serwisy internetowe strony internetowe