2017-12-03

Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni
Niedziela - 03.12:
17.00 - Wsienoszcznoje bdienije - cerkiew św. Nektariusza

Poniedziałek - 04.12:
09.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - cerkiew św. Dymitra

serwisy internetowe strony internetowe