2010-11-11

Święto św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach

    W dniach 7-8 listopada nasza wspólnota uroczyście obchodziła święto patrona monasteru św. Dymitra Sołuńskiego. W świątecznych uroczystościach wzięło udział wielu przybyłych wiernych i pielgrzymów oraz duchowieństwo z okolicznych parafii oraz diecezji białostocko-gdańskiej.
   Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienie) pod przewodnictwem ks. Walentego Olesiuka. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. Następnie o północy rozpoczęła się pierwsza świąteczna Liturgia, której przewodniczył ks. Jan z Ukrainy. Kazanie wygłosił ks. Eliasz Suproniuk.
    O godzinie 7.30 został dokonany czyn poświęcenia wody. Następnie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 rozpoczęła się główna świąteczna Liturgia której przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa. W kazaniu Metropolita zaakcentował między innymi konieczność naśladowania męstwa, zdecydowania, odwagi i twardości wiary, czyli cech którymi w szczególny sposób wyróżnił się św. Dymitr. Nabożeństwo zakończyła uroczysta procesja. 
    Świąteczne uroczystości zakończył słowem przełożony monasteru ks. ihumen Tymoteusz (Sawczuk). Ojciec ihumen podziękował za przybycie na święto Metropolicie, duchowieństwu oraz wszystkim przybyłym wiernym i pielgrzymom. Jednocześnie zaprosił wszystkich na święto św. Nektariusza Egińskiego, drugiego, szczególnie czczonego świętego w monasterze (św. Liturgia 22 listopada o godz. 9.00 w monasterskiej kaplicy).


 

serwisy internetowe strony internetowe