2017-08-01

Pamięć św. Proroka Eliasza
Wtorek - 01.08:

  • 17.00 - Wsienocznoje bdienije - cerkiew św. Nektariusza


Środa - 02.08:

  • 9.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - cerkiew św. Dymitra
serwisy internetowe strony internetowe