2017-03-04

Porządek nabożeństw w II tygodniu Wielkiego Postu

 


Poniedziałek, Wrotek (cerkiew św. Nektariusza):

  • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas: 1,3,6
  • 16.30 – 9 czas, Izobrazitielnyje, Wieczernia, Powieczerije (z czytaniem Akatystu Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy)


Środa, Czwartek – odnalezienie Głowy św. Jana Chrzciciela, Piątek (cerkiew św. Nektariusza):

  • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1,3,6
  • 16.30 – 9 czas, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów


Sobota (cerkiew św. Nektariusza):

  • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma
  • 17.00 – Wsienoszcznoje bdienije


Niedziela Św. Grzegorza Palamasa:

  • 9.00 – Boska  Liturgia św. Bazylego Wielkiego – cerkiew św. Dymitra
  • 17.00 – Czas 9, Wieczernia, Powieczerie (z czytaniem Akatystu św. Nektariusza z Eginy) – cerkiew św. Nektariusza


serwisy internetowe strony internetowe