2016-11-30

Święto św. Nektariusza z Eginy
    Dnia 22 listopada br. po raz kolejny wspominaliśmy pamięć patrona naszej monasterskiej kaplicy św. Nektariusza Eginskiego. Podobnie jak w latach poprzednich świąteczne uroczystości rozpoczęły się 21 listopada nabożeństwem całonocnego czuwania, które celebrowali ojcowie monasteru. O północy została odsłużona pierwsza Boska Liturgia. Przewodniczył jej o. Marek Jakimiuk, który również wygłosił kazanie.

    W sam dzień święta, 22 listopada, o godzinie 9.00 został odsłużony molebień z akatystem ku czci św. Nektariusza, połączony z małym poświęceniem wody. Następnie została odsłużona Boska Liturgia. Kazanie wygłosił o. Remigiusz Sosnowy. W swym słowie o. Remigiusz wskazał, że św. Nektariusz był przede wszystkim człowiekiem Cerkwi. Jej nauka, moralne zasady, praca dla jej dobra znajdowały się w centrum życiu Świętego i dlatego też dzisiaj Cerkiew stawia św. Nektariusza jak wzór do naśladowania. Życie świętego hierarchy jest przykładem tego, iż zawsze jest możliwym wypełnianie zasad ewangelicznych.

    Uroczystości zakończył słowem o. archim. Tymoteusz (Sawczuk):


Im więcej człowiek choruje i cierpi tym bardziej zaczyna kochać świętych. Wielu ludzie zapewne nie wiedziałoby kim jest św. Nektariusz jeżeli by nie spotkała ich choroba. My chorujemy, cierpimy, walczymy z bólem, jest nam trudno ale przecież jesteśmy przez cały czas w tym całym zmaganiu razem ze świętymi (…) Gdy św. Nektariusz mówi o szczęściu, o drodze do szczęścia, wskazuje, że najszczęśliwszym człowiekiem jest ten, który posiada łagodne i czyste serce. Albowiem właśnie takie serce staje się tronem naszego Pana. Dlatego też, w takie dni jak dzisiaj przychodzimy do św. Nektariusza, albowiem wiemy, że nie posiadamy wystarczająco tejże czystości i łagodności. A przecież jesteśmy chrześcijanami… Jesteśmy nazwani imieniem Chrystusa (…) Życzę wszystkim aby św. Nektariusz podarował każdemu z nas chociaż po odrobinie tych cnót, które sam posiadał i dzięki którym osiągnął świętość.

 

GALERIA ZDJĘĆ

serwisy internetowe strony internetowe