2010-07-22

Reaktywacja strony internetowej

Witamy ponownie na stronie monasteru i dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania niniejszej strony.

Ihumen Tymoteusz - przełożony monasteru.

serwisy internetowe strony internetowe