Aktualności

29.12.2018 | Boska Liturgia w sylwestrową noc
    Już tradycyjnie, w sylwestrową noc, w naszym monasterze zostanie odsłużona Boska Liturgia. Serdecznie zapraszamy wszystkich pragnących rozpocząć nowy rok modlitwą. Porządek nabożeństw: Poniedziałek - 31.12.2017 (cerkiew św. Dymitra): 22.00 – utrenia, czasy 00.00 – Boska Liturgia
    Dnia 22 listopada br. po raz kolejny wspominaliśmy pamięć patrona naszej monasterskiej kaplicy św. Nektariusza Eginskiego. Podobnie jak w poprzednich latach świąteczne uroczystości rozpoczęły się 21 listopada nabożeństwem całonocnego czuwania, które celebrował ihumen Pafnucy (Jakimiuk). O północy została odsłużona pierwsza Boska Liturgia. Przewodniczył jej również ihumen Pafnucy, który następnie wygłosił kazanie. Opowiedział w nim m.in. historię pojawienia się cząsteczki relikwii św. Nektariusza w naszym monasterze.     W sam dzień święta, 22 listopada, o godzinie 08:30 został odsłużony molebień z akatystem ku czci św. Nektariusza, połączony z małym poświęceniem wody. Następnie, o godzinie 10:00, została odsłużona Boska Liturgia. Przewodniczył jej kleszczelowski dziekan o. Mikołaj Kiełbaszewski. Kazanie wygłosił o. archim. Tymoteusz (Sawczuk). Powiedział m.in., że żywot każdego świętego, to jego testament: ni...
  22 listopada nasza wspólnota będzie świątecznie wspominać pamięć św. Nektariusza z Eginy. W naszym monasterze znajduje się kaplica, która jest poświęcona temu wielkiemu świętemu XX wieku. Św. Nektariusz jest szczególnie znany jako lekarz osób cierpiących na choroby nowotworowe. Porządek nabożeństw: 21 listopada – środa: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Nektariusza) 23.00 - akatyst ku czci św. Nektrariusza, czasy, (cerkiew św. Nektariusza) 22 listopada - czwartek: 0.00 - Boska Liturgia, (cerkiew św. Nektariusza) 8.30 – molebień z akatystem do św. Nektariusza wraz z małym poświęceniem wody (cerkiew św. Dymitra) 10.00 - Boska Liturgia (cerkiew św. Dymitra)  
13.11.2018 | Święto św. Dymitra
Jak co roku, ósmego listopada, w naszym monasterze odbyły się świąteczne uroczystości związane z dniem pamięci św. Dymitra Sołuńskiego, patrona naszego bractwa. W świątecznych uroczystościach wzięło udział wielu wiernych, pielgrzymów oraz duchownych. Świąteczne uroczystości rozpoczęło nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Warsonofiusz. W słowie, wygłoszonym po zakończeniu nabożeństwa, podkreślił jak ważne dla niego osobiście jest to miejsce. Był on pierwszym ihumenem sakowskiego bractwa. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. Następnie, o północy, rozpoczęła się pierwsza świąteczna Liturgia. Przewodniczył jej o. hieromnich Pafnucy (Jakimiuk). Kazanie wygłosił ks. Paweł Sterlingow. Zwrócił on uwagę na początek fragmentu Ewangelii, przewidzianego na ten dzień. Chrystus mówi w nim uczniom o nowym przykazaniu wzajemnej miłości. Człowi...
05.11.2018 | Harmonogram nabożeństw w dniu święta św. Dymitra So...
  7 listopada - środa: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania, 23.00 - akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. 8 listopada - czwartek: 00.00 - Boska Liturgia, 8.00 - małe oświęcenie wody, akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, 9.30 - powitanie Hierarchów 10.00 - Boska Liturgia. Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.
  Jak co roku, w dniach 18-19 sierpnia, w monasterze św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach było uroczy-ście obchodzone święto Przemienienia Pańskiego. Świąteczne uroczystości rozpoczęło nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył dziekan okręgu kleszczelowskiego ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst do patrona naszego monasteru św. Dymitra Sołuńskiego. Pierwsza świąteczna Liturgia rozpoczęła się o północy. Przewodniczył jej ks. Andrzej Nielipiński, który wygłosił również kazanie. W słowie skierowanym do zebranych ojciec Andrzej zwrócił uwagę na słowa św. ap. Piotra: „dobrze nam tu jest” (Mk 9,5). Apostołowie w obliczu przemienienia Chrystusa poczuli, że dotarli do pewnego kresu, kresu ludzkich pragnień i indywidualnych dążeń, i że znaleźli się już w rzeczywistości ostatecznej, w zrealizowanym Królestwie Niebieskim. Stąd pragnienie postawienia trzech namiotów, czy...
15.8.2018 | Harmonogram nabożeństw w dniu święta Przemienienia Pa...
Sobota - 18 sierpnia: 17.00 - wsienoszcznoje bdienije 23.00 - akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego Niedziela - 19 sierpnia: 00.00 - Boska Liturgia 08.00 - małe oświęcenie wody i akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego 10.00 - Boska Liturgia Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.
Niedziela (PASCHA) (cerkiew św. Dymitra): 13.00 – Wieczernia Poniedziałek: 8.00 – Utrenia, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - cerkiew św. Dymirtra 13.00 – Wieczernia – cerkiew św. Nektariusza Wtorek: 8.00 – Utrenia, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - cerkiew św. Dymitra 13.00 – Wieczernia – cerkiew św. Nektariusza Środa (cerkiew św. Nektariusza): 8.00 – Utrenia, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma 17.00 – Wieczernia Czwartek (cerkiew św. Nektariusza): 8.00 – Utrenia, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma 17.00 – Wieczernia Piątek, Święto Ikony Matki Bożej „Życiodajne Źródło” - (Monaster św. Katarzyny w Zaleszanach): 8.00 – Utrenia, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma 17.00 – Wieczernia – cerkiew św. Nektariusza Sobota (cerkiew św. Nektariusza): 8.00 – Utrenia, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma 17.00 – Wsienoszcznoje bdienije Nied...
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA (cerkiew św. Nektraiusza): 7.00 – Czasy, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów 17.00 – Utrenia, 1 czas CZWARTEK: 8.00 – Wieczernia z Liturgią św. Bazylego Wielkiego (cerkiew św. Nektariusza) 17.00 – Utrenia z czytaniem 12 Ewangelii (cerkiew św. Dymitra) PIĄTEK: 6.00 – Carskie czasy (cerkiew św. Nektariusza) 14.00 – Wieczernia z wyniesieniem Płaszczenicy (cerkiew św. Dymitra) 19.00 – Utrenia Wielkiej Soboty i święta Zwiastowania (cerkiew św. Dymitra) SOBOTA - święto ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY (cerkiew św. Dymitra): 8.00 – Wieczernia z Liturgią św. Bazylego Wielkiego 23.30 – Nabożeństwo Paschalne
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek (cerkiew św. Nektariusza): 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czasy: 1,3,6 16.30 – 9 czas, Izobrazitielnyje, Wieczernia, Powieczerije Środa, Piątek (cerkiew św. Nektariusza): 5.00 - Połunoszcznica, Utrenia, Czasy: 1,3,6 16.30 - 9 czas, Izobrazitielnyje, Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów Sobota Łazarza. Wskrzeszenia Łazarza (cerkiew św. Nektariusza): 7.00 – Utrenia, Czas 1, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma 17.00 – Wsienocznoje bdienije Niedziela Palmowa. Wejście Pana do Jerozolimy: 9.00 – Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - cerkiew św. Dymitra 17.00 - Utrenia, Czas 1 – cerkiew św. Nektariusza
serwisy internetowe strony internetowe