Aktualności

22.7.2010 | Reaktywacja strony internetowej
Witamy ponownie na stronie monasteru i dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania niniejszej strony. Ihumen Tymoteusz - przełożony monasteru.
serwisy internetowe strony internetowe