Aktualności

      Było to 26 października 1987 r. Godzina na pewno daleko po 22-giej. Thessaloniki hucznie świętowały pamięć swego patrona św. Dymitra, jak również wyzwolenie spod jarzma pięćsetletniej okupacji tureckiej (północna Grecja w porównaniu do południowej części kraju wyzwolona została prawie sto lat później).     Cerkiew św. Dymitra była jeszcze otwarta i ciągle zachodzili do niej ludzie, którzy kłaniali się relikwiom wielko męczennika. W tym czasie w świątyni znajdowało się nie więcej niż trzydzieści, może czterdzieści osób. Gromadka dziesięciu kobiet otaczała półkolem relikwiarz i śpiewała paraklis do św. Dymitra. Jedynym duchownym w tym czasie w cerkwi był nowo wyświęcony diakon, któremu towarzyszyła jego matuszka. Proboszczem był wtedy obecny metropolita Werii Panteleimon. Poprosił on diakona, żeby wraz z matuszką na niego zaczekali. Nagle kobiety śpiewające paraklis zaczęły krzyczeć! Diakon szybko pobiegł w ich stronę, a...
        8 listopada br. nasza wspólnota uroczyście wspominała pamięć patrona monasteru św. Dymitra Sołuńskiego. W świątecznych uroczystościach wzięło udział wielu przybyłych wiernych i pielgrzymów oraz duchowieństwo z okolicznych parafii jak i diecezji białostocko-gdańskiej, łódzko-poznańskiej oraz przemysko-nowosądeckiej.     Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie któremu przewodniczył ks. Anatol Tokajuk. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. Następnie o północy rozpoczęła się pierwsza świąteczna Liturgia. Przewodniczył jej ks. Walenty Olesiuk. Kazanie wygłosił ks. Aleksy Petrowski. O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego poświęcenia wody. Następnie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 rozpoczęła się główna świąteczna Liturgia której przewodniczył Jego Eminencja Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. W okolicznościowym kaz...
    7 listopada - czwartek: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania, 23.00 - akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. 8 listopada - piątek: 00.00 - Święta Liturgia, 8.00 - małe oświęcenie wody, akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, 9.30 – powitanie Jego Eminencji Metropolity Sawy, 10.00 - Święta Liturgia.   Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.
           W dniach 18-19 sierpnia tradycyjnie nasza wspólnota uroczyście obchodziła święto Przemienienia Pańskiego.     Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienie) któremu przewodniczył ks. mitrat Leon Sajewicz. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego - patrona parafii i monasteru. Pierwsza świąteczna Liturgia rozpoczęła się o północy. Przewodniczył jej ks. Adam Misijuk, który również wygłosił kazanie. O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego poświęcenia wody po czym ponownie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 ks. Mikołaj Kiełbaszewski, wraz z przybyłym duchowieństwem, rozpoczął drugą świąteczną Liturgię. Nabożeństwo zakończyła procesja z poświęceniem przyniesionych przez wiernych owoców.     W trakcie procesji dokonano również poświęcenia krzyża ufundowanego przez potomków pana Prokopa Iwacika. W 1946 roku Pro...
        18 sierpnia - niedziela: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania, 23.00 - akatytst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. 19 sierpnia - poniedziałek: 00.00 - Święta Liturgia, 08.00 - małe oświęcenie wody i akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, 10.00 - Święta Liturgia. Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.
            Dnia 13 maja, bieżącego roku, naszą wspólnotę odwiedził Jego Ekscelencja Kallistos (Ware), metropolita Dioklei. Metropolita Kallistos jest uznawany za jednego z najwybitniejszych, obecnie żyjących, prawosławnych teologów. W latach 1966-2001 był wykładowcą Fundacji Spaldinga i kierował programem studiów teologii prawosławnej na Uniwersytecie w Oksfordzie, a od 1970 roku był również członkiem rady i tutorem teologii tamtejszego Pembroke College. Do niedawna przewodniczył kolegium Instytutu Prawosławnych Studiów Chrześcijańskich w Cambridge.     Podczas wizyty Władyka zapoznał się z historią monasteru oraz z porządkiem naszego codziennego, wspólnotowego życia. Ponadto odwiedził nasze dwie cerkwie, w których pokłonił się Ikonom naszych Świętych Patronów. W czasie rozmowy Władyka poruszał problemy związane z liturgiką oraz życiem prawosławnych w Wielkiej Brytanii. Wspominał również swoich bezpośrednich, jak i pośrednich nau...
          19 kwietnia z błogosławieństwa Jego Eminencji, Metropolity Sawy, w naszym monasterze miały miejsce postrzyżyny w schimę hierodiakona Wiaczesława (Dejneko). Nowo postrzyżony otrzymał imię Włodzimierz, w cześć św. równego apostołom Włodzimierza Kijowskiego oraz metropolity Włodzimierza (Tichonickiego).         Ojciec Włodzimierz urodził się 14 lutego 1984 r. w Sokółce w rodzinie duchownego ks. Mikołaja i matuszki Anny. Swą edukację na szczeblu podstawowym i ogólnokształcącym odbył w Dąbrowie Białostockiej. Po zdaniu matury oraz egzaminów wstępnych podjął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchowym w Warszawie, którą zakończył w 2006 roku obroną pracy licencjackiej: Gnostycyzm w ocenie Adversus Haeresrs św. Ireneusza z Lyonu. Następnie naukę kontynuował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studia zakończył w 2009 roku obroną pracy: Człowiek i jego zbawienie według św. Symeona Nowego Teologa. J...
22.4.2013 | Postryg o. Maksyma
          17 kwietnia z błogosławieństwa Jego Eminencji, Metropolity Sawy, w naszym monasterze miały miejsce postrzyżyny w schimę hieromnicha Michała (Kondratiuka). Nowo postrzyżony otrzymał imię Maksym, w cześć pamięci św. Maksyma Wyznawcy.         Ojciec Maksym urodził się 26 września 1979 w Białymstoku.  Po zakończeniu edukacji na szczeblu podstawowym i średnim w 1999 roku wstąpił do Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej.  Tutaj, 28 stycznia 2000 roku, otrzymał święcenia diakońskie, a 24 czerwca tego rok kapłańskie. Obu święceń o. Maksymowi udzielił Jego Eminencja, Metropolita Sawa. Od 2003 roku o. Maksym niesie swój trud życia monastycznego w naszej wspólnocie.  W 2008 roku o. Maksym zakończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie obronną pracy: Charakterystyka apokryficznych apokalips żydowskich na przykładzie trzech wybranych utworów. Obecnie ojciec kontynuuje studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. ...
         Poniedziłek, Wtorek, Czwartek: 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1 11.00 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Wieczernia 17.00 – Wielkie Powieczerie z kanonem św. Andrzeja z Krety Środa: 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1 11.00 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Wieczernia z Liturgią 17.00 – Wielkie Powieczerie z kanonem św. Andrzeja z Krety Piątek: 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1 11.00 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Wieczernia z Liturgią 17.00 – Wielkie Powieczerie Sobota: 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1, św. Liturgia 17.00 – Wsienoszcznoje bdienije Wszystkie nabożeństwa odbędą się w kaplicy św. Nektariusza.
13.1.2013 | Święto Chrztu Pańskiego - porządek nabożeństw
    Piątek - 18.01.2012: 6.00 – Carskie Czasy 09.00 – Wieczernia i Liturgia św. Bazylego Wlk., Wielkie Poświęcenie Wody 17.00 - Wlk. Powieczerie, Utrenia Wszystkie nabożeństwa w tym dniu odbędą się w kaplicy św. Nektariusza.   Sobota - 19.01.2012: 9.00 – św. Liturgia,  Wielkie Poświęcenie Wody (cerkiew św. Dymitra)    
serwisy internetowe strony internetowe