Aktualności

Poniedziałek, Wtorek, Środa: 5.00 – Czasy z czytaniem św. Ewangelii (około 9.00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów), 17.00 – Utrenia - kaplica św. Nektariusza, Czwartek: 9.00 – Wieczernia z Liturgią św. Bazylego Wielkiego, 16.00 – Utrenia z czytaniem 12 Ewangelii, Piątek: 6.00 – Carskie czasy, 14.00 – Wieczernia z wyniesieniem Płaszczenicy, 17.00 – Utrenia Wielkiej Soboty, Sobota: 2.00 - Wieczernia z Liturgią św. Bazylego Wielkiego, 23.30 – Nabożeństwo Paschalne.
  Środa: 16.30 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów – kaplica św. Nektariusza, Piątek: 7.30 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów – cerkiew św. Dymitra, 17.00 – Wielkie Powieczerie z Utrenią święta Zwiastowania Bogurodzicy – cerkiew św. Dymitra, Sobota: 9.00 – św. Liturgia – cerkiew św. Dymitra, 17.00 – Wsienoszcznoje bdienije – kaplica św. Nektariusza, Nniedziela: 9.00 – św. Liturgia – cerkiew św. Dymitra.
    Piątek - 06.01.2012: 6.00 – Carskie Czasy(kaplica św. Nektariusza), 14.00 – Wieczernia i Liturgia św. Bazylego Wlk.–Monaster św. Katarzyny - ZALESZANY), Sobota - 07.01.2012 (cerkiew św. Dymitra): 01.00 – Wlk. Powieczerie, Utrenia i św. Liturgia, 13.00 – Wlk. Wieczernia, Niedziela - 08.01.2012 (cerkiew św. Dymitra): 8.00 – Utrenia i św. Liturgia, 13.00 – Wieczernia, Poniedziałek - 09.01.2012 (kaplica św. Nektariusza): 8.00 – Utrenia i św. Liturgia 13.00 – Wieczernia Wtorek - 10.01.2012 (kaplica św. Nektariusza): 6.00 – Utrenia i św. Liturgia, 13.00 – Wieczernia.
     22 listopada nasza wspólnota będzie świątecznie wspominać pamięć św. Nektariusza z Eginy. W naszym monasterze znajduje się kaplica, której patronem jest właśnie ten wielki święty XX wieku. Św. Nektariusz jest szczególnie znany jako lekarz osób cierpiących na choroby nowotworowe. Porządek nabożeństw: 21 listopada - poniedziałek: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania. 22 listopada - wtorek: 9.00 – Święta Liturgia, molebien z akatystem do św. Nektariusza, małe poświęcenie wody.     Wszystkie nabożeństwa odbędą się w znajdującej się na terenie monasteru kaplicy św. Nektariusza z Eginy. 
       8 listopada br. nasza wspólnota uroczyście wspominała pamięć patrona monasteru św. Dymitra Sołuńskiego. W świątecznych uroczystościach wzięło udział wielu przybyłych wiernych i pielgrzymów oraz duchowieństwo z okolicznych parafii oraz diecezji białostocko-gdańskiej.     Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Jerzy. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. Następnie o północy rozpoczęła się pierwsza świąteczna Liturgia. Przewodniczył jej ks. Paweł Sterlingow, który również wygłosił kazanie. O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego poświęcenia wody. Następnie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 rozpoczęła się główna świąteczna Liturgia której również przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Jerzy. W kazaniu Biskup Jerzy przedstawił życie św. Dymitra wskazując ...
  7 listopada - poniedziałek: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania, 23.00 - akatytst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, 8 listopada - wtorek: 00.00 - Święta Liturgia, 8.00 - małe oświęcenie wody, akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, 9.30 – powitanie Jego Escelencji Biskupa Jerzego, 10.00 - Święta Liturgia. Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego. 
    Wywiad z archimandrytą Metodym (Markowić) ihumenem serbskiego monasteru Chilandar znajdującego się na Górze Atos. Wywiad został przeprowadzony w radiu Svetigora dnia 31.10.2010.       Archimandryta Metody (Markowić) urodził w dniu święta Bożego Narodzenia w 1970 roku w mieście Czaczak. Na chrzcie otrzymał imię Włodzimierz. Po zakończeniu nauki w szkole średniej i odbyciu służby wojskowej rozpoczął studia na wydziale elektrotechnicznym w Belgradzie. W czasie studiów uczęszczał również do misjonarskiej szkoły działającej przy cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Belgradzie. Ojciec Metody wstąpił do monasteru Chilandar w 1994 roku. W 1997 roku przyjął święcenia kapłańskie. Wcześniej został postrzyżony przez archimandrytę Mojżesza w schimę. W 1999 roku powierzono mu duchową opiekę nad nowicjuszami. Po pożarze monasteru 2004 roku został wyznaczony na kierownika prac renowacyjnych. Również od tego momentu, zgodnie z decyzją archimandry...
          W niedzielę 4 września podczas świątecznej św. Liturgii w Starym Korninie, celebrowanej z racji ustanowienia święta Starokornińskiej Ikony Matki Bożej, ojciec hierodiakon Efrem przyjął święcenia kapłańskie z rąk Jego Eminencji Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski.     Ojciec Efrem urodził się 26 stycznia 1976 roku w Białymstoku w rodzinie Jana i Ludmiły. Do monasteru wstąpił 20 lutego 2004 roku po wcześniejszym ukończeniu studiów ekonomicznych i odbyciu służby wojskowej. 8 listopada 2005 roku został obleczony w riasę. Rok później otrzymał z rąk biskupa Grzegorza (ówczesnego biskupa bielskiego) święcenia diakońskie. 13 marca 2010 roku został postrzyżony przez ihumena Tymoteusza (Sawczuka) w małą schimę.     Ojciec Efrem będzie niósł swą służbę kapłańską, tak jak do tej pory, w naszym monasterze. Galeria zdjęć 
        W dniach 18-19 sierpnia tradycyjnie nasza wspólnota uroczyście obchodziła święto Przemienienia Pańskiego.   Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienie) któremu przewodniczył ks. Mikołaj Kiełbaszewski. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego - patrona parafii i monasteru. Pierwsza świąteczna Liturgia rozpoczęła się o północy. Przewodniczył jej ks. Mikołaj Dejneko, który również wygłosił kazanie. O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego oświęcenia wody po czym ponownie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 ks. Mikołaj Kiełbaszewski wraz z przybyłym duchowieństwem rozpoczął główną Liturgię. Nabożeństwo zakończyła procesja z poświęceniem przyniesionych przez wiernych owoców. Świąteczne uroczystości zakończył słowem przełożony monasteru ks. ihumen Tymoteusz (Sawczuk).    W uroczystościach wzięło udział wielu...
16.8.2011 | Harmonogram nabożeństw w dniu święta Przemienienia Pa...
18 sierpnia - czwartek: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania, 23.00 - akatytst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. 19 sierpnia - piątek: 00.00 - Święta Liturgia, 8.00 - małe oświęcenie wody, akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, 10.00 - Święta Liturgia. Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.  
serwisy internetowe strony internetowe