Aktualności

    Niedziela – 06.01.2013: 09.00 - św. Liturgia (cerkiew św. Dymitra) 15.00 - Wlk. Wieczernia (kaplica św. Nektariusza) Poniedziałek 07.01.2013 (cerkiew św. Dymitra): 01.00 – Wlk. Powieczerie, Utrenia i św. Liturgia Bazylego Wlk. 13.00 – Wlk. Wieczernia Wtorek 08.01.2013 (cerkiew św. Dymitra): 8.00 – Utrenia i św. Liturgia 14.00 – Wieczernia Środa 09.01.2013 (Monaster św. Katarzyny - ZALESZANY): 8.00 – Utrenia i św. Liturgia 14.00 – Wieczernia Czwartek 10.01.2013 (kaplica św. Nektariusza): 6.00 – Utrenia i św. Liturgia 14.00 – Wieczernia Piątek 11.01.2013 (kaplica św. Nektariusza): 6.00 – Utrenia i św. Liturgia 14.00 – Wieczernia Sobota 12.01.2013 (kaplica św. Nektariusza): 6.00 – Utrenia i św. Liturgia 17.00 – Wsienoszcznoje bdienije  ...
          A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia" [J 8.12]     Dla wierzącego, prawosławnego chrześcijanina czas jest pojęciem względnym. Bardziej skłania się on do stwierdzenia, że mówiąc o czasie powinniśmy mówić o wieczności. Każdy kto rodzi się w tym świecie jednocześnie wchodzi w ten wieczny, nieskończony czas. Jednocześnie, jak zauważył wielki święty XX wieku św. Justyn (Popowicz), każdy człowiek posiada straszną siłę, siłę wybrać wieczność jaką chce, z Bogiem bądź bez Niego [1].          Nie  mniej jednak funkcjonując w tym świecie każdy z nas podlega pewnym naturalnym cyklom takim jak: dzień i noc, zmiany pór roku. Kalendarz jest umowną rachubą czasu, stworzoną na podstawie tychże cyklów. Nowy rok w kalendarzu oznacza rozpoczęcie nowego cyklu. Dla każdego człowieka rozpoczęci...
        22 listopada nasza wspólnota będzie świątecznie wspominać pamięć św. Nektariusza z Eginy. W naszym monasterze znajduje się kaplica, której patronem jest właśnie ten wielki święty XX wieku. Św. Nektariusz jest szczególnie znany jako lekarz osób cierpiących na choroby nowotworowe. Porządek nabożeństw: 21 listopada - środa: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania. 22 listopada - czwartek: 9.00 – Święta Liturgia, molebien z akatystem do św. Nektariusza, małe poświęcenie wody. Wszystkie nabożeństwa odbędą się w znajdującej się na terenie monasteru kaplicy św. Nektariusza z Eginy.   Egina:         
        8 listopada br. nasza wspólnota uroczyście wspominała pamięć patrona monasteru św. Dymitra Sołuńskiego. W świątecznych uroczystościach wzięło udział wielu przybyłych wiernych i pielgrzymów oraz duchowieństwo z okolicznych parafii jak i diecezji białostocko-gdańskiej, lubelsko-chełmskiej oraz przemysko-nowosądeckiej.     Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie któremu przewodniczył ks. Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. Następnie o północy rozpoczęła się pierwsza świąteczna Liturgia. Przewodniczył jej ks. Paweł Sterlingow, który również wygłosił kazanie. O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego poświęcenia wody. Następnie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 rozpoczęła się główna świąteczna Liturgia której przewodniczył Jego Eminencja Sawa, Metropolita Warszawski...
      7 listopada - środa: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania, 23.00 - akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. 8 listopada - czwartek: 00.00 - Święta Liturgia, 8.00 - małe oświęcenie wody, akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, 9.30 – powitanie Jego Eminencji Metropolity Sawy, 10.00 - Święta Liturgia. Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.
03.10.2012 | Goście z Brazylii
        Dnia 24 września naszą wspólnotę odwiedziła delegacja dwóch brazylijskich diecezji wchodzących w skład jurysdykcji PAKP. Delegacji przewodniczyli Arcybiskup Rio de Janeiro i Olinda Recife Chryzostom oraz Biskup Recife Ambroży. Delegacja przybyła do Polski aby wziąć udział w uroczystościach związanych z XX rocznicą przeniesienia relikwii św. męcz. Gabriela z Grodna do Białegostoku.     W czasie wizyty goście z Brazylii zapoznali się z historią monasteru, naszym życiem codziennym oraz planami na przyszłość. Ponadto odwiedzili nasze dwie cerkwie, w których pokłonili się Ikonom naszych Świętych Patronów. Kończąc wizytę członkowie delegacji jak i bracia monasteru wyrazili modlitewną nadzieję, że wzajemne kontakty będą się rozwijać.   Galeria zdjęć
       W dniach 18-19 sierpnia tradycyjnie nasza wspólnota uroczyście obchodziła święto Przemienienia Pańskiego.         Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienie) któremu przewodniczył ks. Mikołaj Kiełbaszewski. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego - patrona parafii i monasteru. Pierwsza świąteczna Liturgia rozpoczęła się o północy pod przewodnictwem ks.Tomasza Rubczewskiego. Kazanie wygłosił ks. Marek Ławreszuk. O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego poświęcenia wody po czym ponownie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 ks. Mikołaj Kiełbaszewski wraz z przybyłym duchowieństwem rozpoczął główną Liturgię. Nabożeństwo zakończyła procesja z poświęceniem przyniesionych przez wiernych owoców. Świąteczne uroczystości zakończył słowem przełożony monasteru o. ihumen Tymoteusz (Sawczuk).     W uroczystościach wzi...
12.8.2012 | Harmonogram nabożeństw w dniu święta Przemienienia Pa...
      18 sierpnia - sobota: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania, 23.00 - akatytst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. 19 sierpnia - niedzila: 00.00 - Święta Liturgia, 08.00 - małe oświęcenie wody i akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, 10.00 - Święta Liturgia. Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.
            Dnia 25 maja ruszył kolejny etap remontu cerkwi św. Dymitra. W roku bieżącym remont jest współfinansowany przez MKiDN oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Prace rozpoczęliśmy od demontażu starej szalówki. Udało się nam to sprawnie zrobić dzięki pomocy naszych miejscowych parafian jak i innych ludzi dobrej woli. Wszystkim dziękujemy za pomoc!!!   GALERIA ZDJĘĆ  
05.7.2012 | Święto narodzenia św. Proroka Jana Chrzciciela - nabo...
  05.07 - piątek: 17.00 – Wsienoszcznoje bdienie. 06.07 - sobota: 9.00 – Boska Liturgia.   Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.
serwisy internetowe strony internetowe