Aktualności

22.4.2013 | Postryg o. Maksyma
          17 kwietnia z błogosławieństwa Jego Eminencji, Metropolity Sawy, w naszym monasterze miały miejsce postrzyżyny w schimę hieromnicha Michała (Kondratiuka). Nowo postrzyżony otrzymał imię Maksym, w cześć pamięci św. Maksyma Wyznawcy.         Ojciec Maksym urodził się 26 września 1979 w Białymstoku.  Po zakończeniu edukacji na szczeblu podstawowym i średnim w 1999 roku wstąpił do Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej.  Tutaj, 28 stycznia 2000 roku, otrzymał święcenia diakońskie, a 24 czerwca tego rok kapłańskie. Obu święceń o. Maksymowi udzielił Jego Eminencja, Metropolita Sawa. Od 2003 roku o. Maksym niesie swój trud życia monastycznego w naszej wspólnocie.  W 2008 roku o. Maksym zakończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie obronną pracy: Charakterystyka apokryficznych apokalips żydowskich na przykładzie trzech wybranych utworów. Obecnie ojciec kontynuuje studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. ...
         Poniedziłek, Wtorek, Czwartek: 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1 11.00 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Wieczernia 17.00 – Wielkie Powieczerie z kanonem św. Andrzeja z Krety Środa: 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1 11.00 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Wieczernia z Liturgią 17.00 – Wielkie Powieczerie z kanonem św. Andrzeja z Krety Piątek: 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1 11.00 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Wieczernia z Liturgią 17.00 – Wielkie Powieczerie Sobota: 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1, św. Liturgia 17.00 – Wsienoszcznoje bdienije Wszystkie nabożeństwa odbędą się w kaplicy św. Nektariusza.
13.1.2013 | Święto Chrztu Pańskiego - porządek nabożeństw
    Piątek - 18.01.2012: 6.00 – Carskie Czasy 09.00 – Wieczernia i Liturgia św. Bazylego Wlk., Wielkie Poświęcenie Wody 17.00 - Wlk. Powieczerie, Utrenia Wszystkie nabożeństwa w tym dniu odbędą się w kaplicy św. Nektariusza.   Sobota - 19.01.2012: 9.00 – św. Liturgia,  Wielkie Poświęcenie Wody (cerkiew św. Dymitra)    
    Niedziela – 06.01.2013: 09.00 - św. Liturgia (cerkiew św. Dymitra) 15.00 - Wlk. Wieczernia (kaplica św. Nektariusza) Poniedziałek 07.01.2013 (cerkiew św. Dymitra): 01.00 – Wlk. Powieczerie, Utrenia i św. Liturgia Bazylego Wlk. 13.00 – Wlk. Wieczernia Wtorek 08.01.2013 (cerkiew św. Dymitra): 8.00 – Utrenia i św. Liturgia 14.00 – Wieczernia Środa 09.01.2013 (Monaster św. Katarzyny - ZALESZANY): 8.00 – Utrenia i św. Liturgia 14.00 – Wieczernia Czwartek 10.01.2013 (kaplica św. Nektariusza): 6.00 – Utrenia i św. Liturgia 14.00 – Wieczernia Piątek 11.01.2013 (kaplica św. Nektariusza): 6.00 – Utrenia i św. Liturgia 14.00 – Wieczernia Sobota 12.01.2013 (kaplica św. Nektariusza): 6.00 – Utrenia i św. Liturgia 17.00 – Wsienoszcznoje bdienije  ...
          A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia" [J 8.12]     Dla wierzącego, prawosławnego chrześcijanina czas jest pojęciem względnym. Bardziej skłania się on do stwierdzenia, że mówiąc o czasie powinniśmy mówić o wieczności. Każdy kto rodzi się w tym świecie jednocześnie wchodzi w ten wieczny, nieskończony czas. Jednocześnie, jak zauważył wielki święty XX wieku św. Justyn (Popowicz), każdy człowiek posiada straszną siłę, siłę wybrać wieczność jaką chce, z Bogiem bądź bez Niego [1].          Nie  mniej jednak funkcjonując w tym świecie każdy z nas podlega pewnym naturalnym cyklom takim jak: dzień i noc, zmiany pór roku. Kalendarz jest umowną rachubą czasu, stworzoną na podstawie tychże cyklów. Nowy rok w kalendarzu oznacza rozpoczęcie nowego cyklu. Dla każdego człowieka rozpoczęci...
        22 listopada nasza wspólnota będzie świątecznie wspominać pamięć św. Nektariusza z Eginy. W naszym monasterze znajduje się kaplica, której patronem jest właśnie ten wielki święty XX wieku. Św. Nektariusz jest szczególnie znany jako lekarz osób cierpiących na choroby nowotworowe. Porządek nabożeństw: 21 listopada - środa: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania. 22 listopada - czwartek: 9.00 – Święta Liturgia, molebien z akatystem do św. Nektariusza, małe poświęcenie wody. Wszystkie nabożeństwa odbędą się w znajdującej się na terenie monasteru kaplicy św. Nektariusza z Eginy.   Egina:         
        8 listopada br. nasza wspólnota uroczyście wspominała pamięć patrona monasteru św. Dymitra Sołuńskiego. W świątecznych uroczystościach wzięło udział wielu przybyłych wiernych i pielgrzymów oraz duchowieństwo z okolicznych parafii jak i diecezji białostocko-gdańskiej, lubelsko-chełmskiej oraz przemysko-nowosądeckiej.     Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie któremu przewodniczył ks. Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. Następnie o północy rozpoczęła się pierwsza świąteczna Liturgia. Przewodniczył jej ks. Paweł Sterlingow, który również wygłosił kazanie. O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego poświęcenia wody. Następnie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 rozpoczęła się główna świąteczna Liturgia której przewodniczył Jego Eminencja Sawa, Metropolita Warszawski...
      7 listopada - środa: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania, 23.00 - akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. 8 listopada - czwartek: 00.00 - Święta Liturgia, 8.00 - małe oświęcenie wody, akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, 9.30 – powitanie Jego Eminencji Metropolity Sawy, 10.00 - Święta Liturgia. Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.
03.10.2012 | Goście z Brazylii
        Dnia 24 września naszą wspólnotę odwiedziła delegacja dwóch brazylijskich diecezji wchodzących w skład jurysdykcji PAKP. Delegacji przewodniczyli Arcybiskup Rio de Janeiro i Olinda Recife Chryzostom oraz Biskup Recife Ambroży. Delegacja przybyła do Polski aby wziąć udział w uroczystościach związanych z XX rocznicą przeniesienia relikwii św. męcz. Gabriela z Grodna do Białegostoku.     W czasie wizyty goście z Brazylii zapoznali się z historią monasteru, naszym życiem codziennym oraz planami na przyszłość. Ponadto odwiedzili nasze dwie cerkwie, w których pokłonili się Ikonom naszych Świętych Patronów. Kończąc wizytę członkowie delegacji jak i bracia monasteru wyrazili modlitewną nadzieję, że wzajemne kontakty będą się rozwijać.   Galeria zdjęć
       W dniach 18-19 sierpnia tradycyjnie nasza wspólnota uroczyście obchodziła święto Przemienienia Pańskiego.         Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienie) któremu przewodniczył ks. Mikołaj Kiełbaszewski. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego - patrona parafii i monasteru. Pierwsza świąteczna Liturgia rozpoczęła się o północy pod przewodnictwem ks.Tomasza Rubczewskiego. Kazanie wygłosił ks. Marek Ławreszuk. O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego poświęcenia wody po czym ponownie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 ks. Mikołaj Kiełbaszewski wraz z przybyłym duchowieństwem rozpoczął główną Liturgię. Nabożeństwo zakończyła procesja z poświęceniem przyniesionych przez wiernych owoców. Świąteczne uroczystości zakończył słowem przełożony monasteru o. ihumen Tymoteusz (Sawczuk).     W uroczystościach wzi...
serwisy internetowe strony internetowe