Aktualności

        W dniach 18-19 sierpnia nasza wspólnota uroczyście obchodziła święto Przemienienia Pańskiego.     Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie  któremu przewodniczył ks. mitrat Jan Troc. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. Pierwsza świąteczna Liturgia rozpoczęła się o północy. Przewodniczył jej ks. Tomasz Rubczewski, który również wygłosił kazanie. W słowie skierowanym do wszystkich zebranych ks. Tomasz zaznaczył: Na ikonie widzimy jak światłość wylewająca się z Chrystusa, dotyka, nie tylko apostołów, których oświeca, lecz wszystkiego. Wszystko co jest dookoła i wszystko czego ta niestworzona światłość dotyka zaczyna jaśnieć odpowiednią światłością, dlatego że wszystko co zostało stworzone przez Boga, zdolne jest żyć i jaśnieć Boskością swego Stwórcy. Bóg nie stworzył nas i wszystko, abyśmy byli bezwolnymi przdmiotami w Jegó Królestwie. On uczynił nas, abyś...
14.8.2015 | Harmonogram nabożeństw w dniu święta Przemienienia Pa...
    18 sierpnia - wtorek: 17.00 - Wsienoszcznoje bdienije 23.00 - akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego 19 sierpnia - środa: 00.00 - Święta Liturgia 08.00 - małe oświęcenie wody i akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego 10.00 - Święta Liturgia Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.
02.7.2015 | Prośba!!!
    Bracia i Siostry!     Od kilku lat w naszym monasterze prowadzone były remonty głównej cerkwi pw. św. Dymitra Sołuńskiego. Dzięki dotacjom różnych organizacji państwowych a także dzięki Waszej ofiarności remonty zbliżają się ku końcowi.     W chwili obecnej jesteśmy na etapie wstawienia nowego ikonostasu, który został zamówiony w Tesalonikach - Grecja.W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe tego niezwykle ważnego przedsięwzięcia.     Wszystkich ofiarodawców zapewniamy o nieustannej modlitwie. Spasi Hospodi!!! Bracia Monasteru św. Dymitra Sołuńskiego w Sakch   Prosimy o przesłanie ofiar na konto: z dopiskiem „ikonostas“ 15 80630001 0070 0706 4663 0001  
          Dnia 22 listopada br. po raz kolejny mieliśmy szczęście i niewypowiedzianą radość wspominać pamięć naszego drugiego patrona św. Nektariusza Eginskiego. Podobnie jak w latach poprzednich świąteczne uroczystości rozpoczęły się 21 listopada nabożeństwem całonocnego czuwania, które celebrowali ojcowie monasteru.     W sam dzień święta, 22 listopada, o godzinie 9.00 został odsłużony molebień z akatystem do św. Nektariusza, połączony z małym poświęceniem wody. Następnie została odsłużona Święta Liturgia, którą celebrowali: ks. Anatol Tokajuk, o. Tymoteusz (Sawczuk), ks. Michał Androsiuk, ks. Paweł Sterlingow, o. Sofroniusz (Wilenta) z Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej oraz o. Efrem (Ostapkiewicz). Kazanie wygłosił ks. Paweł Sterlingow. Nabożeństwo zakończył słowem o. archim. Tymoteusz (Sawczuk). Już tradycyjnie przełożony naszego monasteru zaprosił wszystkich, w imieniu św. Nektariusza, na gorącą zupę, koliwo o...
          22 listopada nasza wspólnota będzie świątecznie wspominać pamięć drugiego naszego patrona św. Nektariusza z Eginy. W naszym monasterze znajduje się kaplica, która jest poświęcona właśnie temu wielkiemu świętemu XX wieku. Św. Nektariusz jest szczególnie znany jako lekarz osób cierpiących na choroby nowotworowe. Porządek nabożeństw: 21 listopada - piątek: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Nektariusza). 22 listopada - sobota: 9.00 – molebień z akatystem do św. Nektariusza wraz z małym poświęceniem wody, Święta Liturgia (cerkiew św. Dymitra).      
15.11.2014 | Święto św. Dymitra
        8 listopada br. w naszym monasterze odbyły się świąteczne uroczystości związane z dniem pamięci naszego patrona. W świątecznych uroczystościach wzięło udział wielu przybyłych wiernych i pielgrzymów. W tym roku, po raz pierwszy, odbyła się piesza pielgrzymka z Bielska Podlaskiego. Organizatorem i zarazem pomysłodawcą pielgrzymki był ks. Krzysztof Wojcieszuk. W uroczystościach wzięło udział również licznie przybyłe duchowieństwo z okolicznych parafii oraz Diecezji: Białostocko-Gdańskiej, Łódzko-Poznańskiej oraz Przemysko-Nowosądeckiej.     Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie, któremu przewodniczył ks. Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego. W słowie kończącym nabożeństwo ks. Mikołaj wspomniał postać zmarłej matuszki  Marii Kudriawcew. Wspominając jej wiarę, modlitwę, miłość do św. Dymitra oraz do miejsca w którym dzisiaj znajduje się monaster, duchowny zwrócił uwagę wszy...
15.11.2014 | Postrzyżyny riasoforne braci Jakuba i Michała
           Dnia 6 listopada br. w naszym monasterze odbyły się postrzyżyny riasoforne braci Jakuba (Sosniuka) i Michała (Szwarca). Postrzyżyn braciom udzielił przełożony monasteru o. archim. Tymoteusz (Sawczuk).    
29.10.2014 | Harmonogram nabożeństw w dniu święta św. Dymitra So...
  7 listopada - piątek: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania, 23.00 - akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. 8 listopada - sobota: 00.00 - Święta Liturgia, 8.00 - małe oświęcenie wody, akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, 10.00 - Święta Liturgia. Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.
        W związku z pobytem w Polsce relikwii Życiodajnego Krzyża Pańskiego oraz ręki św. Marii Magdaleny w dniu 17 sierpnia naszą wspólnotę odwiedził ihumen monasteru Simonos Petras o. Elizeusz. Stało się to możliwe ze względu na kontakty, jakie udało się nam nawiązać z tymże monasterem. Po skromnym poczęstunku o. Elizeusz skierował do nas krótkie, lecz pełne bogactwa duchowego słowo. Podkreślił w nim znaczenie postaci św. wielkiego męczennika Dymitra, określając go jako prepodobnomuczenika, oddanego Bogu aż do męczeńskiej śmierci. Mówił również, w nawiązaniu do naszej obecnej sytuacji, o procesie odnawiania życia monastycznego w monasterze Simonos Petras. W jego ocenie znajdujemy się wraz z nimi na tej samej drodze, różnimy się jedynie przebytymi na niej etapami. Do pełnego wzrostu, jak zauważył, potrzebna nam jest jedynie miłość do Boga, wszystko inne będzie nam ofiarowane. Głównym zadaniem mnicha jest „bieg za Bogiem” - czyli po...
        5 września w wypadku zginął jeden z braci serbskiego, athoskiego monasteru Chilandar mnich Atanazy. W monasterze niósł on swoją służbę między innymi jako kierowca wozu strażackiego. Rankiem 5 września dwóch greckich strażaków, w czasie rutynowego objazdu, uległo poważnemu wypadkowi. Mnich Atanazy po otrzymaniu informacji od razu wyruszył na ratunek poszkodowanym. Nie dojechał jednak na miejsce. Wóz prowadzony prze chilandarskiego mnicha spadł do przepaści tuż przed miejscem wypadku. Brat Atanazy zginął na miejscu. Mnich Atanazy został postrzyżony w tym roku, na święto śww. apostołów Piotra i Pawła. Jako patrona otrzymał św. Atanazego Athoskiego. Był on najmłodszym bratem w chilandarskiej wspólnocie. Podczas pobytu braci naszego monasteru w Chilandarze dał się poznać, tak jak i dla całej Góry Athos, jako człowiek niesamowicie otwarty, serdeczny i pomocny. W dużej mierze dzięki niemu można było w Chilanadarze od razu poczuć si...
serwisy internetowe strony internetowe