Aktualności

30.12.2013 | Święta Liturgia w sylwestrową noc
        Już po raz trzeci, w sylwestrową noc, w naszym monasterze zostanie odsłużona Święta Liturgia. Wszystkich pragnących rozpocząć nowy rok modlitwą serdecznie zapraszamy. Liturgia rozpocznie się punktualnie o godzinie 24.00 w kaplicy św. Nektariusza.
        Dzień 22 listopada jest dla naszego monasteru jednym z najważniejszych momentów w roku. Tego dnia przypada dzień pamięci patrona naszej monasterskiej kaplicy św. Nektariusza Egińskiego. Podobnie jak w latach poprzednich świąteczne uroczystości rozpoczęły się 21 listopada nabożeństwem całonocnego czuwania, które celebrowali ojcowie monasteru oraz ks. Eliasz Suproniuk i ks. Mikołaj Dejneko.  W czasie nabożeństwa zebrani wysłuchali nie tylko, czytanych jak i śpiewanych, tradycyjnych psalmów, stichir i  troparionów przygotowanych na dzień pamięci egińskiego cudotwórcy ale również słowa samego św. Nektariusza. Oto część odczytanego tekstu: Bracia moi! Wielce miłosierny Bóg pragnie szczęścia nas wszystkich zarówno w tym życiu, jak i w przyszłym. Dlatego też powołał swoją świętą Cerkiew, żeby oczyszczała ona nas od grzechów, uświęcała, jednoczyła z Bogiem i darowała nam niebiańskie błogosławieństwa. Cerkiew czeka na nas...
    22 listopada nasza wspólnota będzie świątecznie wspominać pamięć św. Nektariusza z Eginy. W naszym monasterze znajduje się kaplica, której patronem jest właśnie ten wielki święty XX wieku. Św. Nektariusz jest szczególnie znany jako lekarz osób cierpiących na choroby nowotworowe. Porządek nabożeństw: 21 listopada - czwartek: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania. 22 listopada - piątek: 9.00 – Święta Liturgia, molebien z akatystem do św. Nektariusza, małe poświęcenie wody.   Wszystkie nabożeństwa odbędą się w znajdującej się na terenie monasteru kaplicy św. Nektariusza z Eginy.  
      Było to 26 października 1987 r. Godzina na pewno daleko po 22-giej. Thessaloniki hucznie świętowały pamięć swego patrona św. Dymitra, jak również wyzwolenie spod jarzma pięćsetletniej okupacji tureckiej (północna Grecja w porównaniu do południowej części kraju wyzwolona została prawie sto lat później).     Cerkiew św. Dymitra była jeszcze otwarta i ciągle zachodzili do niej ludzie, którzy kłaniali się relikwiom wielko męczennika. W tym czasie w świątyni znajdowało się nie więcej niż trzydzieści, może czterdzieści osób. Gromadka dziesięciu kobiet otaczała półkolem relikwiarz i śpiewała paraklis do św. Dymitra. Jedynym duchownym w tym czasie w cerkwi był nowo wyświęcony diakon, któremu towarzyszyła jego matuszka. Proboszczem był wtedy obecny metropolita Werii Panteleimon. Poprosił on diakona, żeby wraz z matuszką na niego zaczekali. Nagle kobiety śpiewające paraklis zaczęły krzyczeć! Diakon szybko pobiegł w ich stronę, a...
        8 listopada br. nasza wspólnota uroczyście wspominała pamięć patrona monasteru św. Dymitra Sołuńskiego. W świątecznych uroczystościach wzięło udział wielu przybyłych wiernych i pielgrzymów oraz duchowieństwo z okolicznych parafii jak i diecezji białostocko-gdańskiej, łódzko-poznańskiej oraz przemysko-nowosądeckiej.     Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie któremu przewodniczył ks. Anatol Tokajuk. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. Następnie o północy rozpoczęła się pierwsza świąteczna Liturgia. Przewodniczył jej ks. Walenty Olesiuk. Kazanie wygłosił ks. Aleksy Petrowski. O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego poświęcenia wody. Następnie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 rozpoczęła się główna świąteczna Liturgia której przewodniczył Jego Eminencja Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. W okolicznościowym kaz...
    7 listopada - czwartek: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania, 23.00 - akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. 8 listopada - piątek: 00.00 - Święta Liturgia, 8.00 - małe oświęcenie wody, akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, 9.30 – powitanie Jego Eminencji Metropolity Sawy, 10.00 - Święta Liturgia.   Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.
           W dniach 18-19 sierpnia tradycyjnie nasza wspólnota uroczyście obchodziła święto Przemienienia Pańskiego.     Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienie) któremu przewodniczył ks. mitrat Leon Sajewicz. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego - patrona parafii i monasteru. Pierwsza świąteczna Liturgia rozpoczęła się o północy. Przewodniczył jej ks. Adam Misijuk, który również wygłosił kazanie. O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego poświęcenia wody po czym ponownie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 ks. Mikołaj Kiełbaszewski, wraz z przybyłym duchowieństwem, rozpoczął drugą świąteczną Liturgię. Nabożeństwo zakończyła procesja z poświęceniem przyniesionych przez wiernych owoców.     W trakcie procesji dokonano również poświęcenia krzyża ufundowanego przez potomków pana Prokopa Iwacika. W 1946 roku Pro...
        18 sierpnia - niedziela: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania, 23.00 - akatytst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. 19 sierpnia - poniedziałek: 00.00 - Święta Liturgia, 08.00 - małe oświęcenie wody i akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, 10.00 - Święta Liturgia. Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.
            Dnia 13 maja, bieżącego roku, naszą wspólnotę odwiedził Jego Ekscelencja Kallistos (Ware), metropolita Dioklei. Metropolita Kallistos jest uznawany za jednego z najwybitniejszych, obecnie żyjących, prawosławnych teologów. W latach 1966-2001 był wykładowcą Fundacji Spaldinga i kierował programem studiów teologii prawosławnej na Uniwersytecie w Oksfordzie, a od 1970 roku był również członkiem rady i tutorem teologii tamtejszego Pembroke College. Do niedawna przewodniczył kolegium Instytutu Prawosławnych Studiów Chrześcijańskich w Cambridge.     Podczas wizyty Władyka zapoznał się z historią monasteru oraz z porządkiem naszego codziennego, wspólnotowego życia. Ponadto odwiedził nasze dwie cerkwie, w których pokłonił się Ikonom naszych Świętych Patronów. W czasie rozmowy Władyka poruszał problemy związane z liturgiką oraz życiem prawosławnych w Wielkiej Brytanii. Wspominał również swoich bezpośrednich, jak i pośrednich nau...
          19 kwietnia z błogosławieństwa Jego Eminencji, Metropolity Sawy, w naszym monasterze miały miejsce postrzyżyny w schimę hierodiakona Wiaczesława (Dejneko). Nowo postrzyżony otrzymał imię Włodzimierz, w cześć św. równego apostołom Włodzimierza Kijowskiego oraz metropolity Włodzimierza (Tichonickiego).         Ojciec Włodzimierz urodził się 14 lutego 1984 r. w Sokółce w rodzinie duchownego ks. Mikołaja i matuszki Anny. Swą edukację na szczeblu podstawowym i ogólnokształcącym odbył w Dąbrowie Białostockiej. Po zdaniu matury oraz egzaminów wstępnych podjął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchowym w Warszawie, którą zakończył w 2006 roku obroną pracy licencjackiej: Gnostycyzm w ocenie Adversus Haeresrs św. Ireneusza z Lyonu. Następnie naukę kontynuował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studia zakończył w 2009 roku obroną pracy: Człowiek i jego zbawienie według św. Symeona Nowego Teologa. J...
serwisy internetowe strony internetowe