Aktualności

     22 listopada nasza wspólnota będzie świątecznie wspominać pamięć św. Nektariusza z Eginy. W naszym monasterze znajduje się kaplica, której patronem jest właśnie ten wielki święty XX wieku. Św. Nektariusz jest szczególnie znany jako lekarz osób cierpiących na choroby nowotworowe. Porządek nabożeństw: 21 listopada - poniedziałek: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania. 22 listopada - wtorek: 9.00 – Święta Liturgia, molebien z akatystem do św. Nektariusza, małe poświęcenie wody.     Wszystkie nabożeństwa odbędą się w znajdującej się na terenie monasteru kaplicy św. Nektariusza z Eginy. 
       8 listopada br. nasza wspólnota uroczyście wspominała pamięć patrona monasteru św. Dymitra Sołuńskiego. W świątecznych uroczystościach wzięło udział wielu przybyłych wiernych i pielgrzymów oraz duchowieństwo z okolicznych parafii oraz diecezji białostocko-gdańskiej.     Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Jerzy. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. Następnie o północy rozpoczęła się pierwsza świąteczna Liturgia. Przewodniczył jej ks. Paweł Sterlingow, który również wygłosił kazanie. O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego poświęcenia wody. Następnie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 rozpoczęła się główna świąteczna Liturgia której również przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Jerzy. W kazaniu Biskup Jerzy przedstawił życie św. Dymitra wskazując ...
  7 listopada - poniedziałek: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania, 23.00 - akatytst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, 8 listopada - wtorek: 00.00 - Święta Liturgia, 8.00 - małe oświęcenie wody, akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, 9.30 – powitanie Jego Escelencji Biskupa Jerzego, 10.00 - Święta Liturgia. Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego. 
    Wywiad z archimandrytą Metodym (Markowić) ihumenem serbskiego monasteru Chilandar znajdującego się na Górze Atos. Wywiad został przeprowadzony w radiu Svetigora dnia 31.10.2010.       Archimandryta Metody (Markowić) urodził w dniu święta Bożego Narodzenia w 1970 roku w mieście Czaczak. Na chrzcie otrzymał imię Włodzimierz. Po zakończeniu nauki w szkole średniej i odbyciu służby wojskowej rozpoczął studia na wydziale elektrotechnicznym w Belgradzie. W czasie studiów uczęszczał również do misjonarskiej szkoły działającej przy cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Belgradzie. Ojciec Metody wstąpił do monasteru Chilandar w 1994 roku. W 1997 roku przyjął święcenia kapłańskie. Wcześniej został postrzyżony przez archimandrytę Mojżesza w schimę. W 1999 roku powierzono mu duchową opiekę nad nowicjuszami. Po pożarze monasteru 2004 roku został wyznaczony na kierownika prac renowacyjnych. Również od tego momentu, zgodnie z decyzją archimandry...
          W niedzielę 4 września podczas świątecznej św. Liturgii w Starym Korninie, celebrowanej z racji ustanowienia święta Starokornińskiej Ikony Matki Bożej, ojciec hierodiakon Efrem przyjął święcenia kapłańskie z rąk Jego Eminencji Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski.     Ojciec Efrem urodził się 26 stycznia 1976 roku w Białymstoku w rodzinie Jana i Ludmiły. Do monasteru wstąpił 20 lutego 2004 roku po wcześniejszym ukończeniu studiów ekonomicznych i odbyciu służby wojskowej. 8 listopada 2005 roku został obleczony w riasę. Rok później otrzymał z rąk biskupa Grzegorza (ówczesnego biskupa bielskiego) święcenia diakońskie. 13 marca 2010 roku został postrzyżony przez ihumena Tymoteusza (Sawczuka) w małą schimę.     Ojciec Efrem będzie niósł swą służbę kapłańską, tak jak do tej pory, w naszym monasterze. Galeria zdjęć 
        W dniach 18-19 sierpnia tradycyjnie nasza wspólnota uroczyście obchodziła święto Przemienienia Pańskiego.   Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienie) któremu przewodniczył ks. Mikołaj Kiełbaszewski. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego - patrona parafii i monasteru. Pierwsza świąteczna Liturgia rozpoczęła się o północy. Przewodniczył jej ks. Mikołaj Dejneko, który również wygłosił kazanie. O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego oświęcenia wody po czym ponownie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 ks. Mikołaj Kiełbaszewski wraz z przybyłym duchowieństwem rozpoczął główną Liturgię. Nabożeństwo zakończyła procesja z poświęceniem przyniesionych przez wiernych owoców. Świąteczne uroczystości zakończył słowem przełożony monasteru ks. ihumen Tymoteusz (Sawczuk).    W uroczystościach wzięło udział wielu...
16.8.2011 | Harmonogram nabożeństw w dniu święta Przemienienia Pa...
18 sierpnia - czwartek: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania, 23.00 - akatytst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. 19 sierpnia - piątek: 00.00 - Święta Liturgia, 8.00 - małe oświęcenie wody, akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, 10.00 - Święta Liturgia. Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.  
   W sobotę, 21 maja, w naszym monasterze w miały miejsce postrzyżyny riasoforu brata Wiaczesława (Dejneko), których dokonał ihumen wspólnoty o. Tymoteusz. Postrzyżyn odbył się w kaplicy św. Nektariusza z Eginy po pierwszej godzinie kanonicznej, podczas nabożeństwa całonocnego czuwania, kiedy to brat Wiaczesław przyjął nowe szaty mnisze: riasę, kłobuk i czotki. Zaś w niedzielę – 22 maja, w soborze św. Trójcy podczas Boskiej Liturgii celebrowanej przez metropolitę Sawę mnich Wiaczesław otrzymał święcenia diakońskie, podczas których nagrodzony został podwójnym orarionem. W słowach skierowanych do młodego diakona metropolita Sawa wyraził nadzieję, iż będzie on wiernie i godnie służył Cerkwi Chrystusowej, a także podziękował rodzicom za wychowanie syna.    Ojciec Wiaczesław urodził się 14 lutego 1984 r. w Sokółce w rodzinie duchownego ks. Mikołaja i matuszki Anny. Swą edukację na szczeblu podstawowym i ogólnokształcącym odbył w Dąbr...
NIEDZIELA (PASCHA) (cerkiew św. Dymitra) 13.00 – Wieczernia PONIEDZIAŁEK, (cerkiew św. Dymitra) 8.00 – Utrenia i św. Liturgia 17.00 – Wieczernia WTOREK (cerkiew św. Dymitra) 8.00 – Utrenia i św. Liturgia 17.00 – Wieczernia ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK (kaplica św. Nektariusza) 8.00 – Utrenia 17.00 – Wieczernia SOBOTA (kaplica św. Nektariusza) 8.00 – Utrenia i św. Liturgia 17.00 – Wsienoszcznoje bdienije NIEDZIELA (cerkiew św. Dymitra) 9.00 – św. Liturgia i akafist do św. Dymitra 17.00 – Wsienoszcznoje bdienije  
  PONIEDZIAŁEK,WTOREK, CZWARTEK • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1 • 11.00 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Wieczernia • 17.00 – Wielkie Powieczerie z kanonem św. Andrzeja z Krety ŚRODA • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1 • 11.00 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Wieczernia z Liturgią • 17.00 – Wielkie Powieczerie z kanonem św. Andrzeja z Krety PIĄTEK • 5.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1 • 11.00 – Czasy: 3,6,9, Izobrazitielnyje, Wieczernia z Liturgią • 17.00 – Wielkie Powieczerie SOBOTA  • 6.00 – Połunoszcznica, Utrenia, Czas 1, św. Liturgia • 17.00 – Wsienoszcznojebdienije
serwisy internetowe strony internetowe